Norsk | English
Unge Mortens hjemmeside


  Navn: Morten Stenshorne
  Født: 1976-11-14
  Fotografert: Hm... 1998?
  Adresse: Anton Tschudis vei 2B, 0583 Oslo, Norge
  Utdannelse: Høgskoleingeniør i datateknikk
  Jobb: Softwareutvikler, Google, Oslo
  Telefon: 93440112
Sist oppdatert: 2021-10-19